Senarai Buah Silat

Senarai Buah Peringkat Asas


Berikut adalah senarai buah - buah Silat Cekak, sebanyak 21 buah.
1) Buah Pertama
2) Keputusan Gayong Petani
3) Keputusan Sendeng Atas
4) Buah Kilas Belakang
5) Buah Kilas Hadapan
6) Buah Kidong Kiri
7) Buah Kuntau Jatuh
8) Buah Kuntau Kiri & Kuntau Kiri Gantung
9) Buah Kuntau Kanan Gantung
10) Buah Hentak (Keputusan Silat Harimau)
11) Buah Ali Patah Atas
12) Buah Ali Patah Sudah
13) Buah Selendang
14) Buah Gari & Gari Gunting
15) Buah Paras
16) Keputusan Pasung Kemanga
17) Keputusan Terlak
18) Keputusan Lintau
19) Buah Hempok
20) Buah Luncur
21) *Buah Siku Potong

Navigasi

Back To Top